Jsme držitelem certifikátu ISO 9001 ITI TÜV

Jsme členem sdružení pracovníků DDD ČR

Jsme členem evropské konfederace CEPA

Dezinsekce

Co je dezinsekce?

Dezinsekce je označení pro soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu a dalších členovců. Jedná se především o likvadaci hmyzu žijícího v blízkosti člověka, někdy se však provádí dle potřeby i v přírodě.

Naše služby

Provádíme hubení hmyzu - dezinsekce druhů lezoucího i létajícího hmyzu. Nejčastěji se jedná o hubení štěnic, vos, mravenců , švábů, sršňů, much, molů a blech.

Potřebujete se zbavit nežádoucího hmyzu? Pro objednání dezinsekce volejte tel.: + 420 777 165 121.

Legislativa - Zákon o ochraně veřejného zdraví

Nejčastější druhy hubených škůdců:

Lezoucí hmyz - štěnice, rus domácí, šváb obecný, mravenci zahradní, mravenci farao, blecha obecná

Létající hmyz - komáři, mouchy, vosy, moli, létající mravenci, skladištní škůdci, potemník, zrnokaz, pilous, sršni

Dřevokazný hmyz - tesařík, červotoč

Roztoči - svrab, klíště, klíšťák holubí

Před provedením dezinsekce

Před provedením dezinsekce je nutno zohlednit charakter objektu (provozu), mechanické i hygienické zabezpečení objektu faktory ovlivňující výskyt a průnik škodlivých (synatropních) druhů hmyzu (komáři, mouchy, mravenci), možnosti zavlečení hmyzu v surovinách a materiálech v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů (švábi, rusi, mravenci farao, potemníci, atd.) rizika následných potenciálních hygienických, ekonomických a společenských škod.

Dezinsekce zahrnuje:

  • zjištění výskytu hmyzu, upozornění objednatele na stavební závady a náprava osazením sítí na okna, utěsnění děr apod. a možností jejich odstranění.
  • provedení dezinsekce podle druhu hmyzu v termínu dle dohody a technologických postupů
  • kontrola ošetření míst výskytu, vyhubení nově vylíhnutých jedinců
  • v případě akutních případů s nenadálým výskytem hmyzu se zhotovitel zavazuje provést opatření vedoucí k nápravě do 24 hodin od nahlášení objednatelem dle ceníku. O každém zásahu se sepíše protokol.

Další dezinsekce doporučujeme v 6-ti měsíčních intervalech spojené s kontrolou a ošetřením výskytových míst.

Naše další služby: deratizace, dezinfekce, ochrana dřeva.

Galerie

Hubení vos

Hubení vos

Hubení mravenců

Hubení mravenců

Létající hmyz

Létající hmyz

Létající hmyz

Létající hmyz

Centrální příjem zakázek

Mobil: 777 165 121
Mobil: 775 960 501
E-mail: info@ekosan.cz
E-mail: ekosan@seznam.cz

Pro spolehlivé a kvalitní vyřízení Vaší poptávky používejte prosím přednostně e-mail s uvedením Vašeho telefonu.

Dřevěné zahradní domky a chatky od Montplastu. Ať už si říkáte cokoli, autodoplňky jsou v každém autě. Dělí se na tři hlavní skupiny: dekorační, volitelné a nezbytné.