Jsme držitelem certifikátu ISO 9001 ITI TÜV

Jsme členem sdružení pracovníků DDD ČR

Jsme členem evropské konfederace CEPA

Deratizace

Co je deratizace?

Deratizace je proces odborné likvidace hlodavců. Jedná se zejména o hubení krys, myší, potkanů či hrabošů za použití různých technik a prostředků. Deratizace se provádí především v obytných prostorech, méně často však i mimo ně.

Naše společnost provádí nabízí DERATIZACI nejrozšířenějších hlodavců:

Pro tyto úkony disponujeme moderní aplikační technikou, která umožňuje dosažení vysoké efektivity zákroků. Deratizaci provádíme v nejen v lokalitách Praha a Brno, ale po celé České republice.

Potřebujete se zbavit nežádoucích hlodavců? Pro objednání deratizace volejte na tel.: + 420 777 165 121.

Proč se deratizace provádí?

Deratizace se provádí především za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám. Pravidelné provádění deratizace zabraňuje vzniku a šíření infekčních nemocí lidí. Součástí je i zajištění objektů proti vnikání hlodavců, znemožnění jejich zahnízdění, odstranění zdrojů potravy.

Celoplošná deratizace

  • provádí se na větším území (obec, ucelená část obce, velké areály). Nejvhodnější je vždy jaro a podzim. Pravidelným hubením hlodavců se šetří náklady na deratizační práce, obvykle zajišťujeme spolupráci místního správce kanalizační sítě.

Jednorázová ohnisková deratizace

  • hubení hlodavců se provádí v místech akutního výskytu hlodavců (domácnosti, jednotlivé provozovny, sezónní vlivy). Během několika dní se účinek projeví, ale nenahradí pravidelné ošetřování objektu.

Pravidelná ohnisková deratizace

  • pravidelné ošetřování ucelených částí objektů dvakrát ročně v cyklu jaro - podzim, u potravinářských zařízení se doporučuje čtyřikrát do roka s kontrolou odběru nástrah, to vše za účelem minimalizace výskytu hlodavců.

Naše doporučení - četnost:

V potravinářských provozech, prodejnách, stravovacích zařízeních, výrobnách - provádět deratizaci čtyřikrát do roka do pevně instalovaných plastových krmítek. Po prvotních vyšších nákladech se při pravidelné servisu dlouhodobě náklady výrazně sníží.

V ostatních provozech postačuje ošetření dvakrát ročně, do papírových jedových staniček.

Jak při deratizaci postupovat?

Práce jsou prováděny na základě právních předpisů v oblasti speciální ochranné DDD.

Před provedením zásahu je nutno zohlednit charakter objektu (provozu), mechanické i hygienické zabezpečení objektu - faktory ovlivňující výskyt a průnik škodlivých (synatropních) hlodavců, možnosti zavlečení hlodavců v surovinách a materiálech v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů a rizika následných potenciálních hygienických, ekonomických a společenských škod.

Ochranná deratizace zahrnuje:

  • vyžádání podkladů od zákazníka (plán objektu), vstupní prohlídka, zjištění výskytu hlodavců, upozornění objednatele na eventuální závady a prokonzultování možností jejich odstranění, základní položení - rozmístění rodenticidních nástrah s ohledem na venkovní prostory
  • za 3 až 6 týdnů kontrola požeru, sběr a likvidace nalezených znehodnocených nástrah, sběr nalezených uhynulých hlodavců, doložení nástrah.
  • následné položení nových nástrah, sběr a likvidace nalezených znehodnocených nástrah, sběr nalezených uhynulých hlodavců
  • v případě akutních případů s nenadálým výskytem hlodavců nebo uhynulých hlodavců se zhotovitel zavazuje provést opatření vedoucí k nápravě do 24 hodin od nahlášení objednatelem na své náklady. O každém zásahu se sepíše protokol.

Deratizaci provádíme v Chrudimi, Pardubicích, Hradci Králové, Praze, Brně i celé České republice.

Neváhejte nás kontakovat ještě dnes!

Galerie

Hubení myší

Hubení myší

Hubení potkanů, krys

Hubení potkanů, krys

Nástraha na hlodavce

Nástraha na hlodavce

Deratizace

Deratizace

Nástraha

Nástraha

Nástraha

Nástraha

Centrální příjem zakázek

Mobil: 777 165 121
Mobil: 775 960 501
E-mail: info@ekosan.cz
E-mail: ekosan@seznam.cz

Pro spolehlivé a kvalitní vyřízení Vaší poptávky používejte prosím přednostně e-mail s uvedením Vašeho telefonu.

Dřevěné zahradní domky a chatky od Montplastu. Ať už si říkáte cokoli, autodoplňky jsou v každém autě. Dělí se na tři hlavní skupiny: dekorační, volitelné a nezbytné.