Jsme držitelem certifikátu ISO 9001 ITI TÜV

Jsme členem sdružení pracovníků DDD ČR

Jsme členem evropské konfederace CEPA

Legislativa

Problematiku dezinsekce, dezinfekce a deratizace (DDD) řeší Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 ve znění pozdějších předpisů.

Běžnou ochrannou dezinsekci, dezinfekci a deratizaci je povinna provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů. V rámci odborného usměrňování péče o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek má každý majitel a správce budovy povinnost na obhospodařovaných plochách a objektech PROKAZATELNĚ regulovat počet hlodavců, množství hmyzu apod. na únosnou míru, aby nebyla způsobena újma na zdraví obyvatelstva a ekonomické škody.Je třeba provádět pravidelně kontrolu:

  • stavu dvora a přilehlých prostor - úklidem se likvidují zdroje potravy hlodavců a hmyzu
  • stavu půdních prostor - v holubím trusu se nacházejí roztoči a bakteriologické zárodky!
  • stavu sklepů, krytů, kotelen, výměníkových stanic, strojoven - to vše mohou být prostory s potencionálními zdroji potravy pro hlodavce nebo švábovitý hmyz. Zde je třeba provést kontrolu migračních prostupů

Některé práce je možno provádět svépomocí. Někde však je třeba volat odbornou firmu.  Společnost EKOSAN servis s.r.o. v případě zájmu zajistí cenově nejvýhodnější řešení pro daný objekt, vypracuje nabídku a následně majitel nebo správce domu rozhodne o dalším řešení.

Centrální příjem zakázek

Mobil: 777 165 121
Mobil: 775 960 501
E-mail: info@ekosan.cz
E-mail: ekosan@seznam.cz

Pro spolehlivé a kvalitní vyřízení Vaší poptávky používejte prosím přednostně e-mail s uvedením Vašeho telefonu.

Dřevěné zahradní domky a chatky od Montplastu. Ať už si říkáte cokoli, autodoplňky jsou v každém autě. Dělí se na tři hlavní skupiny: dekorační, volitelné a nezbytné.